Urmăriți
Małgorzata Krajewska
Małgorzata Krajewska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Katedra Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej)
Adresă de e-mail confirmată pe utp.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia
M Krajewska, S Źróbek, MŠ Kovač
Real Estate Management and Valuation 22 (2), 52-66, 2014
362014
Timolol 0.5%/dorzolamide 2% fixed combination versus timolol 0.5%/pilocarpine 2% fixed combination in primary open‐angle glaucoma or ocular hypertensive patients
JJ Kałuzny, J Szaflik, K Czechowicz‐Janicka, J Kałuz̊ny, A Orzalkiewicz, ...
Acta Ophthalmologica Scandinavica 81 (4), 349-354, 2003
222003
Methods of assessing noise nuisance of real estate surroundings
K Szopińska, M Krajewska
Real Estate Management and Valuation 24 (1), 19-30, 2016
212016
Prices of apartments in relation to noise level in Poland
K Szopińska, M Krajewska
Journal of Civil Engineering and Architecture 7 (10), 1189-1195, 2013
162013
The impact of road traffic noise on housing prices–Case study in Poland
K Szopińska, M Krajewska, J Kwiecień
Real Estate Management and Valuation 28 (2), 21-36, 2020
142020
Coherent land policy and land value
M Krajewska, K Pawłowski
Geomatics and Environmental Engineering 13 (4), 33-48, 2019
142019
Students’ preferences on the residential real estate market in polish cities
O Kempa, M Krajewska, S Palicki, I Rącka, M Wójta-Kempa
Real Estate Management and Valuation 23 (1), 90-102, 2015
142015
Value of land properties in the context of planning conditions risk on the example of the suburban zone of a Polish city
M Krajewska, K Szopińska, E Siemińska
Land Use Policy 109, 105697, 2021
132021
Analiza zmian wartości gruntów w strefach podmiejskich dużych miast
M Krajewska
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie 18 (3), 51-60, 2010
132010
Preferencje nabywców nieruchomości na wybranych rynkach rodzajowych
M Krajewska, R Gaca
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 15 (3-4 Rynek …, 2007
122007
Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni
M Krajewska
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2017
112017
Changes On the Housing Market of the Downtown Area in Selected Polish Cities
I Rącka, S Palicki, M Krajewska, K Szopińska, O Kempa
Real Estate Management and Valuation 25 (2), 79-90, 2017
92017
Apartment market analysis considering environmental noise levels in Poland
MK Szopiska, M Beej
ERES, 2012
92012
Sensitive property valuation taking into account noise aspects
K Szopińska, M Krajewska
Geographic Information Systems Conference and Exhibition-GIS ODYSSEY 2016 …, 2016
82016
Identyfikacja obszarów ryzyka w prognozowaniu skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
S Źróbek, M Krajewska
Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 36, 503-512, 2014
82014
Ograniczenia i możliwości językowe osób z demencją a osób starzejących się fizjologicznie–analiza porównawcza,[w:]„Nowa Logopedia”, t. III: Diagnoza różnicowa zaburzeń …
M Krajewska
M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków, 469-484, 2012
82012
Planning condition and the market value of real estate
M Krajewska
Investment on the real estate market, 63-99, 2011
82011
Conditions and directions of investing on the world real estate market
E Siemińska, M Krajewska
Real Estate Management and Valuation 25 (4), 99-112, 2017
62017
Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości na rynku,[w]: SIEMIŃSKA E.(RED)
M Krajewska
Inwestowanie na rynku nieruchomości, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 149-179, 2011
62011
Wybór wariantu rozwiązań planistycznych w zależności od skutków ekonomicznych uchwalenia i realizacji ustaleń planu miejscowego, w: Materiały I Konferencji Naukowo-Technicznej …
S Źróbek, M Krajewska
Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości, 2001
62001
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20