Simona Claudia Creța
Simona Claudia Creța
Verified email at fspac.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Gender impact on public organizations’ culture
FC Macarie, SC CREȚA, IA TUȚĂ
Transylvanian Review of Administrative Sciences 4 (24), 64-76, 2008
72008
Indicatorii globali ai guvernanţei–considerente metodologice
SD Șandor, SC CREȚA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 16 (35), 114-129, 2014
62014
Public institutions actors in corporate social responsibility–case Study Romania
F Macarie, S Creta, I Tuta
Eurasian Journal of Social Sciences 3, 16-23, 2015
42015
Deciziile Ón domeniul salarizării Ón sectorul public
S Creţa, SD Şandor
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 12 (27), 30-40, 2010
32010
Administrația publică Óntre specialiști și generaliști
NG BODEA, SC CREŢA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 7 (13), 5-18, 2005
32005
Organizational culture of public institutions in Romania
CF Macarie, SD Şandor, SC Creţa
22011
Analysis of the Public Servants' Needs. Case Study: Romania, the North-West Region
SC CREȚA, SD ŞANDOR
Transylvanian Review of Administrative Sciences 7 (32), 37-49, 2011
12011
MALE DOMINATED POLITICAL PARTIES IN ROMANIA-A MODEL OF ORGANIZATIONAL CULTURE
FC Macarie, B Neamtu, SC Creta
Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings, 156, 2011
12011
Influența testărilor PISA asupra politicilor educaționale
SC CREȚA, SD ȘANDOR
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 18 (39), 40-55, 2016
2016
Gender Equality in the Romanian Local Public Institutions
F Macarie, SD Sandor, SC Creţa
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 217-218, 2011
2011
Analiza nevoilor funcţionarilor publici din Regiunea Nord-Vest
SC Creţa
2010
HOW CAN THE INTERNAL PUBLIC AUDIT BECOME A MANAGERIAL PERFORMANCE RESOURCE?
FC Macarie, SC Creta
Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings, 345, 2009
2009
Problema delegării și relațiile dintre politicieni și birocrați
SC CREŢA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 6 (10), 19-24, 2004
2004
Caracteristici ale sistemelor parlamentare care modelează controlul politic asupra birocrației
S CREŢA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 6 (12), 30-36, 2004
2004
Mecanisme de control politic a birocrației Ón sistemul american
SC CREŢA
Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 6 (11), 5-11, 2004
2004
PAYING FOR PERFORMANCE? THE REMUNERATION OF CIVIL SERVANTS
SC Creţa, CF Macarie
Why Are Women Underrepresented in Top Management of Public Organizations?
CF Macarie, SC Creţa
An identification of civil servants’ needs (Case study: North-West Development Region, Romania)
SC Creţa, FC Macarie, IA Tuţă
MEASURING GENDER EQUALITY IN PUBLIC INSTITUTIONS–AN EXPLORATORY STUDY
FC Macarie, SC Creţa, SD Şandor
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19