Follow
Marjana Merkac Skok
Marjana Merkac Skok
Professor; Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje
Verified email at fkpv.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Management kadrovskih virov
S Možina, J Jereb, J Florjančič, I Svetlik, F Jamšek, B Lipičnik, Z Vodovnik, ...
Fakulteta za družbene vede, 1998
10861998
Osnove managementa zaposlenih
MM Skok, B Kavčič
Fakulteta za management, 2005
6252005
Organizacijska kultura
B Kavčič, MM Skok, D Mesner-Andolšek
Visoka komercialna šola, 2008
2992008
Kadri v organizaciji
M Merkač Skok
Visoka šola za management, Koper, 1998
277*1998
Osnove managementa
S Možina, J Bernik, MM Skok, A Svetic
Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000
1792000
Vodenje podjetja
S Možina, MM Skok
Gospodarski vestnik, 1990
1081990
Očrt poslovnega komuniciranja
B Kavčič, B Lobnikar, MM Skok
Visoka komercialna šola, 2008
532008
Modra knjiga: plače v Sloveniji
I Kejžar, E Koštomaj, B Lipičnik, M Majcen, MM Skok, M Mihelčič, ...
Moderna organizacija, 1995
461995
Usmerjanje ustvarjalnosti
B Kavčič, MM Skok, A Šostar
Visoka komercialna šola, 2008
232008
Determinants of Entrepreneurial Intentions in ICT Industry: Gender and country of origin perspective.
M Pejić Bach, M Merkač Skok, D Suša
Our Economy (Nase Gospodarstvo) 62 (1), 2016
202016
E-learning implementation in developing countries: perspectives and obstacles
J Zoroja, MM Skok, MP Bach
International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications …, 2016
142016
Some characteristics that influence motivation for learning in organisations
M Merkač Skok
Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 11 (2), 254-265, 2013
142013
Zaposleni v organizaciji—Kadri v sportu. In ur. D. Gerlovic
M Merkac Skok
Sport: trzenje sporta, podjetnistvo v sportu, sportna infrastruktura, sport …, 2008
12*2008
Simulation modelling approach to human resources management: burnout effect case study
M Merkač Skok, J Zoroja, M Pejić Bach
Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 11 (3), 277-288, 2013
102013
Forecasting employees' success at work in banking: could psychological testing be used as the crystal ball?
MP Bach, N Simic, M Merkac
Managing Global Transitions 11 (3), 283, 2013
92013
Decision tree approach to discovering fraud in leasing agreements
I Horvat, M Pejić Bach, M Merkač Skok
Business Systems Research: International journal of the Society for …, 2014
62014
Some findings on career counselling in higher education
M Merkač Skok, T Dolinšek
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy …, 2013
62013
Medkulturna pogajanja
B Kavčič, B Lobnikar, MM Skok
Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009
52009
A contribution to considerations of the role of embedded systems
J Stepanić, J Kasać, MM Skok
Business Systems Research: International journal of the Society for …, 2014
42014
Nekateri vidiki ravnanja z ljudmi v organizaciji
M Merkač Skok
Koper: Fakulteta za management, 2004
4*2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20