Ali ÜNAL
Ali ÜNAL
Eğitim Yönetimi Teftiºi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Adresã de e-mail confirmatã pe konya.edu.tr
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Öğretmen kavramına iliºkin öğretmen, yönetici ve müfettiº algılarının analizi
A Yıldırım, A Ünal, M Çelik
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 92-109, 2011
762011
İlköğretim okulu müdür ve öğretmenlerinin velilere iliºkin algılarının analizi
Ü Ali, A Yildirim, M Çelik
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 261-272, 2010
632010
Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına iliºkin bir durum çalıºması
A Ünal, E Ünal
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7 (2), 919-945, 2010
582010
İlköğretim denetçilerinin öğrenen organizasyon yaklaºımı açısından değerlendirilmesi
A Ünal, M Gürsel
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, 463-482, 2007
49*2007
Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranıºı İle öğretmenlerin örgütsel vatandaºlık davranıºlarının analizi
A Ünal, M Çelik
Uºak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 239-258, 2013
352013
Analysis of perception on supervisors in primary education
A Ünal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 5028-5033, 2010
232010
Eğitim ݺgörenlerinin Duygusal Zekâları İle Mesleki Tükenmiºlik Düzeyleri Arasındaki İliºki
A Ünal, M Önal
21*2015
Deviant Teacher Behaviors and Their Influence on School Rules and Interpersonal Relationships at School.
A Ünal
Eurasian Journal of Educational Research 49, 1-20, 2012
182012
İlköğretim denetçilerinin rehberlik rolünü gerçekleºtirme yaklaºımları (Konya İli Örneği)
A Ünal
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 9-22, 2007
18*2007
Eğitim kurumlarında adli ve idari soruºturma
A Ünal
Ankara: Anı Yayıncılık, 2012
152012
İlköğretim denetçi yardımcılarının sorunları
A Ünal, ª Kantar
İlköğretim Online 10 (1), 180-196, 2011
13*2011
Öğrenci Motivasyonunu Artıran ve Azaltan Öğretmen Davranıºlarının İncelenmesi
A Sürücü, A Ünal
Uluslararası Toplum Araºtırmaları Dergisi 8 (14), 2018
112018
Okullarda eğitim ve öğretimi geliºtiren denetim
S Sullivan, J Glanz
Ankara: Anı Yayıncılık, 2015
102015
Öğretmenlerde açığa çıkarma davranıºı: mevcut durum ve öneriler
G Özaslan, A Ünal
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 22 (3), 321-350, 2016
92016
Teachers' deviant workplace behaviors: Scale development
A Ünal
Social Behavior and Personality: an international journal 41 (4), 635-642, 2013
72013
İlköğretim Müfettiºlerinin Öğretim Yılı Sonu Raporlarına Göre Konya İli Eğitim Sorunlarının Değerlendirilmesi
A Ünal, M Yavuz, E Küçükler
Practice 17 (2), 247-276, 2011
72011
Örgütsel Öğrenme Mekanizmalarının Okullarda Kullanılması Konusunda Öğretmen Görüºleri
A Ünal
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35, 19-32, 2014
62014
Eğitim fakültesi öğrencilerinin etkili olarak kabul ettikleri ödevler
A Ünal, A Yildirim, S Abdullah
42018
Okul yöneticilerinin maarif müfettiºlerine yönelik etkileme taktikleri
Ü Ali, G ÖZASLAN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 176-195, 2017
42017
Perception of principals and education supervisors regarding parental involvement
A Unal
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2012
42012
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20