Urmăriți
Adrian Tudurachi
Adrian Tudurachi
Alte numeAdrian Tudorachi
Researcher, Romanian Academy, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
Adresă de e-mail confirmată pe ubbcluj.ro
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Volumul I, Imaginar Literar
E imaginariilor din România
Volum coordonat de Corin Braga, Consultant științific Adrian Tudurachi. Iași …, 2020
20*2020
Chipurile tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga: ediția a II-a revăzută și augmentată
V Fanache, A Tudurachi
Limes, 2007
202007
Dicționarul general al literaturii române, ed. II
E Simion
18*2017
Storia, identità e canoni letterari
I Both, A Saraçgil, A Tarantino
Firenze University Press, 2013
17*2013
„Mihai Eminescu, poet național român”–istoria și anatomia unui mit cultural [“Mihai Eminescu, the Romanian National Poet–The Anatomy of a Cultural Myth]
I Bot
Cluj Napoca: Dacia, 2001
17*2001
Fabrica de geniu: nașterea unei mitologii a productivității literare în cultura română:(1825-1875)
A Tudurachi
Institutul European, 2016
15*2016
Identité nationale: réalité, histoire, littérature
I Bot, A Tudurachi
Institutul Cultural Român, 2008
13*2008
Studii eminesciene
IE Petrescu, I Bot, A Tudurachi
Casa Cărții de Știință, 2009
11*2009
Scriitorul și umbra sa
A Patraș, A Tudurachi, D Mironescu
Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu [L'écrivain et son ombre …, 2013
10*2013
Enciclopedia imaginariilor din România
C Braga, A Tudurachi, E Platon, G Chivu, S Mitu, I Chirilă, L Malița
Polirom, 2020
9*2020
Studii de literatură română și comparată, ediție de Ioana Bot și Adrian Tudurachi, Ed
IE Petrescu
Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005
7*2005
La nouvelle critique biographique en Roumanie: politiques et modèles
A Patraș, A Tudurachi
Dacoromania litteraria 1, 2014
6*2014
SUBGENURILE ROMANULUI ROMÂNESC. LABORATORUL UNEI TIPOLOGII
C BORZA, A GOLDIȘ, A TUDURACHI
Dacoromania litteraria 7, 2020
52020
Dicționarul cronologic al romanului tradus în România. 1990–2000
I Milea, D Burlacu, A Tudurachi, I Istrate
Cluj-Napoca: Academia Română, 2017
5*2017
Destinul precar al ideilor literare/The Precarious Fate of Literary Concepts
A Tudurachi
Cluj-Napoca: Limes, 2006
4*2006
Réprimer le multilinguisme: la naissance d’un grand écrivain national dans les ruines de l’Empire
A Tudurachi
Neohelicon 45, 65-81, 2018
32018
Florile din Tarbes sau Teroarea în Litere
J Paulhan, A Tudurachi
Editura Universității" Alexandru Ioan Cuza, 2015
3*2015
Dumitru Popovici
I Bot, A Tudurachi
2*2022
Formes de vie à l'Est
A Mitchievici, A Tudurachi
Dacoromania litteraria 4, 2017
2*2017
Seducția excentricității și limitele câmpului de adopție
A Tudurachi
The seduction of eccentricity and the limits of the field of adoption in …, 2016
22016
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20