Follow
Ileana Dumitru
Ileana Dumitru
Lector, Universitatea Petrol - Gaze dinPloiesti
Verified email at upg-ploiesti.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Modern Dynamic Simulation of a Crude Oil Plant System's Response when Closing the Side Products' Quality Control Loops
G Radulescu, I Dumitru
REVISTA DE CHIMIE 69 (8), 1967-1971, 2018
2018
Detecting Forged Images a Robust Java Implementation Algorithm
G Rădulescu, I Dumitru
2018 10th International Conference on Electronics, Computers and Artificial …, 2018
2018
Repartizarea de job-uri īntr-o retea Grid
I Dumitru
Editura Performantica, 2016
2016
Grid Computing - Enabled resource management models
I DUMITRU
International Journal of Sustainable Economies Management 3 (3), 2014
2014
Economics parallel models – the important step in the development of applications implemented in Grid Computing
I DUMITRU
Economic Insights – Trends and Challenges 3 (4), 79-87, 2014
2014
Gradul de ocupare al factorului muncă – suportul fundamental al dezvoltării umane durabile
I Done, I DUMITRU, A Jean
Simpozionul Ştiinţific “Particularităţi ale pieţei muncii īn Regiunea de …, 2013
2013
Finding a Minimal Transport Cost for a Transport Problem
I DUMITRU, AM Teodorescu
Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 10 (1), 633-637, 2010
2010
Economic application for Grid networks – Six interconnected networks
I DUMITRU, AM Teodorescu
International Business Information Management Association Conference …, 2009
2009
Simulating the economic applications by allocating jobs in Grid networks
I DUMITRU, AM Teodorescu
International Business Information Management Association Conference …, 2009
2009
Grid Deployments In Industry and research
I DUMITRU, C Bratu
International Business Information Management Association Conference …, 2009
2009
Flexicurity and Social Politics in the context of current economic crises
C Bratu, I DUMITRU
International Business Information Management Association Conference …, 2009
2009
Elemente de matematici superioare
G Popescu, I DUMITRU
Editura PIM - Iasi 1, 265, 2009
2009
Complemente de ecuaţii pentru ingineri
I Ristea, I DUMITRU, D Isbăşoiu
Editura UPG Ploieşti 1, 102, 2009
2009
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii diferenţiale
I Ristea, D Isbăşoiu, I DUMITRU
Editura UPG Ploieşti 1, 295, 2007
2007
Characterization of Mean Residual Life for Uniform and Exponential Distributions
I Ristea, D Isbăşoiu, I DUMITRU
Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Matematică …, 2006
2006
Environmental Decision Support System
A Tănăsescu, A Pătraşcu, D Duşmănescu, I DUMITRU
International Conference on Economics - Law and Management, Tārgu Mureş, 4-12, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16