Follow
Florina  Folea Tatu
Florina Folea Tatu
Verified email at geo.unibuc.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Fluvial-torrential erosion during the quaternary, the case of the curvature subcarpathian region
N Popescu, M Ene, F Folea
Actes de 2ème 3ème recontres géographiques franco-roumaines Géomorphologie …, 2003
32003
Metode de evaluare indirectă a eroziunii fluvio-torenţiale prin determinarea volumului de material erodat
N Popescu, F Florina
GEOGRAFIE, 1, 2002
32002
Evaluarea eroziunii fluvio-torenţiale în Piemontul Şuşiţei
F Florina
Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, 2001
32001
Depresiunea Loviştei. Dinamica reliefului şi potenţialul de habitat
N Popescu, M Ene, F Folea
Comunicari de Geografie, p. 95-100, 0
1*
Glacisul piemontan dintre Putna și Trotuș. Studiu geomorfologic
F Folea Tatu
Editura Universitara, Bucuresti, 2013
2013
Geomorphological processes and land use in the Putna catchment (Vrancea Region, Romania)
F Folea Tatu
Proceedings – Potentials and problems of naturalenvironment in Turkey and …, 2012
2012
The origin and distribution of Homo sapiens sapiens populations
M Ene, T Florina
Terra, 2012
2012
Fluviatil erosion in piemontan glacis between Putna and Trotus
F Folea
Proceedings – Present day environmental changes in Romnaia and Turkey, The …, 2010
2010
Degradarea terenurilor prin procese geomorfologice actuale din Glacisul piemontan dintre Putna şi Trotuş
F Folea Tatu
Geo-Carpatica, p. 163-177, 2009
2009
Neo-tectonics, seismicity and dynamics of slopes in Subcarpații Curburii
M Ene, F Folea, T Laura
Ecology and Environment from Carpathians to Taurus Mountains, The 5 th …, 2008
2008
Quaternary glaciation in Romania
N Popescu, M Ielenicz, M Ene, F Folea
Environment and Society pesent-day. Diversity and dynamics. Proceedings of …, 2006
2006
Gully erosion – a major component of slope modelling in the Piedmont Glacis between the Putna and the Trotuş valleys
F Folea
Environment and Society pesent-day. Diversity and dynamics. Proceedings of …, 2006
2006
Terra. Regiuni geografice și turistice
M Ene, F Folea Tatu
Editura Credis, București, 2006
2006
River teraces in the piedmont glacis between Putna and Trotuş rivers. Geomorphologic considerations
F Folea, M Ene, N Popescu
Natural environment and civilization, Proceedings of the Third Turkish …, 2005
2005
Directions of morphodydamic evolutions into the curvature Carpathians and Subcarpathians
M Ielenicz, M Ene, F Folea
Natural environment and civilization, Proceedings of the Third Turkish …, 2005
2005
Depresiunea Horezu. Dinamica reliefului şi potenţialul de habitat
F Folea, M Ene
Geografia Judetului Valcea. Teorie si practica, p. 19-24, 2005
2005
Potentialul de utilizare a reliefului in sectorul montan si subcarpatic al bazinului Ramnicu Sarat
M Ene, F Folea
Revista de Geomorfologie, p. 95-102, 2004
2004
The regionalization of landslides and mudflows in Romania
N Popescu, M Ielenicz, M Ene, F Folea
Analele Universitatii din Bucuresti, seria Geografie, p. 49-61, 2004
2004
Depresiunea Jible. Dinamica reliefului şi potenţialul de habitat
N Popescu, F Folea, M Ene
Geografia Judeţului Vâlcea. Teorie şi Practică, p. 78-85, 2004
2004
Assesing total erosion in the piedmont glacis between the Putna and the Trotuş rivers
F Folea
Environmental change and sustinable development, Proceedings of the second …, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20