ZELİHA TRAS
ZELİHA TRAS
Adresă de e-mail confirmată pe konya.edu.tr
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
An Investigation of Academic Procrastination, Locus of Control, and Emotional Intelligence.
M Deniz, Z Tras, D Aydogan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 623-632, 2009
1602009
Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zekâ açısından incelenmesi
M DENİZ, Z TRAȘ, D AYDOĞAN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (2), 607-632, 2009
362009
Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi
Z Traș, C Arslan, AM Taș
Uluslararası insan bilimleri dergisi 8 (2), 716-732, 2011
322011
Parental attitude perceived by university students as predictors of subjective well-being and life satisfaction
ME Deniz, E Hamarta
Psychology 4 (03), 169, 2013
302013
Ergenlerde Sosyal Yetkinliğin, Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi.
Z Traș, E Arslan
İlkogretim Online 12 (4), 2013
292013
Avrupa ülkelerinden gelen Türk asıllı üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve sosyal bağlılıkları üzerine nitel bir araștırma
T Zeliha, HC Güngör
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 261-271, 2011
262011
AN EXAMINATION OF RESILIENCE IN UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SELF-ESTEEM AND SOCIAL SELF-EFFICACY.
Z Tras, C Arslan, E Hamarta
International Journal of Academic Research 5 (3), 2013
142013
An investigation of perceived social support and social self efficacy in adolescents
Z Traș, E Arslan
Elementary Education Online 12 (4), 2013
102013
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değișkenlere Göre İncelenmesi*
Z Gökçe, Z Traș
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (1), 58-69, 2017
82017
Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçeye Uyarlanması: Faktör Yapısı ve Güvenirliğinin İncelenmesi
K Öztemel, Z Traș
TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 15 (2), 91-101, 2017
72017
Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out, and smartphone addiction
Z Traș, K Öztemel
Addicta 6, 91-113, 2019
62019
The investıgation of social problem solving abilities of university students in terms of perceived social support
T Zeliha
Educational Research and Reviews 8 (14), 1076-1081, 2013
62013
Life satisfaction and loneliness as predictive variables in psychological resilience levels of emerging adults
E YAKICI, T Zeliha
Research on Education and Psychology 2 (2), 176-184, 2018
52018
Çocuk İhmal ve İstismarı,“
A Turan, Z Traș
Eğitimden Psikolojik Yansımalar, 37-58, 2016
52016
Ergenlerde benlik saygısının ana baba tutumları ve değerler açısından incelenmesi. 1
Z Traș
Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi,(Bildiri Özeti), Konya, 2013
52013
Analysis of humor styles, problem solving and self-esteem of prospective teachers
Z Traș, C Arslan, AM Taș
Journal of Human Sciences 8 (2), 716-732, 2011
52011
Ergenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlișkinin İncelenmesi
M Sert, Z Traș
MANAS Sosyal Araștırmalar Dergisi 8 (Ek1), 1239-1254, 2019
4*2019
Analysis of social self efficacy and emotional intelligence in university students
Z Traș
Social Sciences and Education Research Review 3 (1), 107-113, 2016
42016
Facebook Yoğunluğu, Gelișmeleri Kaçırma Korkusu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlișkinin İncelenmes
Z Traș, K Öztemel
ADDICTA 6 (1), 91-113, 2019
32019
Ergenlerde çocukluk örselenme düzeyleri ile sosyal destek düzeyleri arasındaki ilișkinin incelenmesi
A Turan, Z Traș
OPUS Uluslararası Toplum Araștırmaları Dergisi 7 (13), 440-458, 2017
32017
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20