ZELİHA TRAS
ZELİHA TRAS
Adresă de e-mail confirmată pe konya.edu.tr
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
An investigation of academic procrastination, locus of control, and emotional intelligence.
M Deniz, Z Tras, D Aydogan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 623-632, 2009
1742009
Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi
Z Traș, C Arslan, AM Taș
Uluslararası insan bilimleri dergisi 8 (2), 716-732, 2011
362011
Ergenlerde Sosyal Yetkinliğin, Algılanan Sosyal Destek Açısından İncelenmesi.
Z Traș, E Arslan
İlkogretim Online 12 (4), 2013
352013
Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zekâ açısından incelenmesi
M Deniz, Z TRAȘ, D AYDOĞAN
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (2), 607-632, 2009
352009
Parental attitude perceived by university students as predictors of subjective well-being and life satisfaction
ME Deniz, E Hamarta
Psychology 4 (03), 169, 2013
302013
Avrupa Ülkelerinden Gelen Türk Asıllı Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılıkları Üzerine Nitel Bir Araștırma.
Z Traș, HC Güngör
Selcuk University Social Sciences Institute Journal 25, 2011
272011
AN EXAMINATION OF RESILIENCE IN UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SELF-ESTEEM AND SOCIAL SELF-EFFICACY.
Z Tras, C Arslan, E Hamarta
International Journal of Academic Research 5 (3), 2013
192013
Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out, and smartphone addiction
Z Traș, K Öztemel
Addicta 6, 91-113, 2019
152019
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değișkenlere Göre İncelenmesi*
Z Gökçe, Z Traș
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (1), 58-69, 2017
152017
Internet addiction and loneliness as predictors of internet gaming disorder in adolescents
Z Traș
EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS 14 (13), 1-10, 2019
142019
Life satisfaction and loneliness as predictive variables in psychological resilience levels of emerging adults
E YAKICI, T Zeliha
Research on Education and Psychology 2 (2), 176-184, 2018
122018
An investigation of perceived social support and social self efficacy in adolescents
Z Traș, E Arslan
Elementary Education Online 12 (4), 2013
102013
Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçeye Uyarlanması: Faktör Yapısı ve Güvenirliğinin İncelenmesi
K Öztemel, Z Traș
TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 15 (2), 91-101, 2017
82017
The investıgation of social problem solving abilities of university students in terms of perceived social support
T Zeliha
Educational Research and Reviews 8 (14), 1076-1081, 2013
82013
Ergenlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Öz-yeterlik Algıları Arasındaki İlișkinin İncelenmesi
M Sert, Z Traș
MANAS Sosyal Araștırmalar Dergisi 8 (Ek1), 1239-1254, 2019
7*2019
Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zeka yeteneklerine göre incelenmesi
ME Deniz, Z Traș, D Aydoğan
IX. Ulusal Psikolojik Danıșma ve Rehberlik Kongresi, 17-19, 2007
62007
Role of Problematic Internet Use, Sense of Belonging and Social Appearance Anxiety in Facebook Use Intensity of University Students
Zeliha Tras, Kemal Öztemel, Umay Bilge Baltacı
International Education Studies 12 (8), 1-10, 2019
52019
Facebook Yoğunluğu, Gelișmeleri Kaçırma Korkusu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlișkinin İncelenmes
Z Traș, K Öztemel
ADDICTA 6 (1), 91-113, 2019
52019
Ergenlerde benlik saygısının ana baba tutumları ve değerler açısından incelenmesi. 1
Z Traș
Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi,(Bildiri Özeti), Konya, 2013
52013
Analysis of humor styles, problem solving and self-esteem of prospective teachers
Z Traș, C Arslan, AM Taș
Journal of Human Sciences 8 (2), 716-732, 2011
52011
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20