ZELİHA TRAS
ZELİHA TRAS
Adresă de e-mail confirmată pe konya.edu.tr
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
An Investigation of Academic Procrastination, Locus of Control, and Emotional Intelligence.
M Deniz, Z Tras, D Aydogan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (2), 623-632, 2009
1422009
Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zekâ açısından incelenmesi
ME Deniz, Z Traș, D Aydoğan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 9 (2), 607-632, 2009
312009
Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi
Z Traș, C Arslan, AM Taș
Uluslararası insan bilimleri dergisi 8 (2), 716-732, 2011
292011
Ergenlerde sosyal yetkinliğin, algılanan sosyal destek açısından incelenmesi
Z Traș, E Arslan
İlköğretim Online 12 (4), 1133-1140, 2013
272013
Avrupa ülkelerinden gelen Türk asıllı üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve sosyal bağlılıkları üzerine nitel bir araștırma
T Zeliha, HC Güngör
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 261-271, 2011
262011
Parental attitude perceived by university students as predictors of subjective well-being and life satisfaction
ME Deniz, E Hamarta
Psychology 4 (03), 169, 2013
242013
AN EXAMINATION OF RESILIENCE IN UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SELF-ESTEEM AND SOCIAL SELF-EFFICACY.
Z Tras, C Arslan, E Hamarta
International Journal of Academic Research 5 (3), 2013
102013
An investigation of perceived social support and social self efficacy in adolescents
Z Traș, E Arslan
Elementary Education Online 12 (4), 2013
82013
Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçeye Uyarlanması: Faktör Yapısı ve Güvenirliğinin İncelenmesi
K Öztemel, Z Traș
TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ 15 (2), 91-101, 2017
52017
The investigation of social problem solving abilities of university students in terms of perceived social support
T Zeliha
Educational Research and Reviews 8 (14), 1076, 2013
52013
Ergenlerde benlik saygısının ana baba tutumları ve değerler açısından incelenmesi. 1
Z Traș
Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi,(Bildiri Özeti), Konya, 2013
52013
Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değișkenlere Göre İncelenmesi*
Z Gökçe, Z Traș
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 15 (1), 58-69, 2017
42017
Analysis of humor styles, problem solving and self-esteem of prospective teachers
Z Traș, C Arslan, AM Taș
Journal of Human Sciences 8 (2), 716-732, 2011
42011
Examining the relationships between Facebook intensity, fear of missing out, and smartphone addiction
Z Traș, K Öztemel
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6 (1), 91-113, 2019
32019
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN SOSYAL YETKİNLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ*
F GÜNEȘ, Z TRAȘ
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (7), 1099-1108, 2013
32013
Facebook Yoğunluğu, Gelișmeleri Kaçırma Korkusu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlișkinin İncelenmes
Z Traș, K Öztemel
ADDICTA 6 (1), 91-113, 2019
22019
Analysis of Social Self Efficacy and Emotional Intelligence in University Students
Z Traș
Social Sciences and Education Research Review 3 (1), 107-113, 2016
22016
Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk, Yalnızlık ve Sabır Düzeyleri Arasındaki İlișkinin İncelenmesi
T Zeliha, K Öztemel, M Koçak
OPUS Uluslararası Toplum Araștırmaları Dergisi 15 (22), 1-1, 2020
12020
Life satisfaction and loneliness as predictive variables in psychological resilience levels of emerging adults
E Yakıcı, Z Traș
Research on Education and Psychology 2 (2), 176-184, 2018
12018
Sınıfta motivasyon
Z Traș
Pegem Atıf İndeksi, 213-240, 2017
12017
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20