Urmăriți
Vasile BUDUI
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Podișul Central Moldovenesc dintre Siret și Șacovăț. Studiu fizicogeografic
V Budui
Teza de doctorat, Univ.„Al. I. Cuza” Iași, 2009
92009
The usage of natural resources in protohistory (Aeneolithic-Hallstatt), in the North-Eastern Carpathian area
D Boghian, B Niculică, V Budui
Fortetsya: zbyrnik zapovidnika „Tustan”. Lviv: Kolir PRO, 272-291, 2012
72012
Considerații privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podișul Sucevei
B Niculică, V Budui, I Mareș
Suceava XXIX-XXX, 267-315, 2004
72004
The influence of the geological structure on the geomorphometrical characteristics and soil erosion in the west side of The Central Moldavian Plateau
V Budui
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 717, 2013
42013
Modelarea spațială a precipitațiilor atmosferice folosind metode statistice în cadrul SIG. Aplicații la teritoriul Podișului Central Moldovenesc dintre râurile Siret și Vaslui
V Budui, C Patriche
Romanian Journal of Climatology 1, 241-250, 2004
42004
The Komariv (Komarów) settlement of Adâncata–Sub Pădure (Adâncata commune, Suceava county). Archaeological researches and habitat conditions
BP Niculică, V Budui, D Popescu, L Popescu, I Ignat
Revista Arheologică 9 (1), 144-155, 2013
32013
Monitorizarea evoluției ravenelor test din Podișul Moldovei în perioada 1986-2008
M Rădoane, N Rădoane, I Cristea, L Popescu, I Barnoaiea, V Budui, ...
Analele Univ “Stefan cel Mare” Suceava, Ser Geogr 17, 12, 2008
32008
Caracteristici ale temperaturii aerului în Podișul Central Moldovenesc dintre Siret și Șacovăț
V Budui
An. Univ.” Ștefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, 2008
32008
Recognition and interpretation of paleosols sequences in a floodplain from the low tableland of Transylvania Depression, Romania
V Budui, I PERȘOIU
GEOREVIEW: Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava …, 2014
22014
Caracteristici agrometeorologice ale anului agricol 2006-2007 în bazinul hidrografic Bârlad
O Machidon, V Budui
Analele Univ.„Ștefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, 2009
22009
Considerații asupra riscurilor climatice în județul Suceava
D Mihăilă, V Budui, IA Cristea, I Tănasă
An. Univ." Ștefan cel Mare" Suceava, s. Geografie 15, 73-90, 2006
22006
Câteva observații privind analizele pedologice din tumulul nr. 2, aparținând culturii Komariv de Ia Adâncata-lmaș, jud. Suceava
BP Niculică, V Budui
Arheologia Moldovei 28, 303-311, 2005
22005
Distribuția spațială a solurilor în Podișul Central Moldovenesc
V Budui
Analele Univ.” Ștefan cel Mare” Suceava, s. Geografie 14, 69-76, 2005
22005
Modelul numeric al terenului pentru teritoriul Podișului Central Moldovenesc dintre Stavnic și Siret
V BUDUI
Analele Univ.” Ștefan cel Mare” Suceava, s. Geografie, 2004
22004
Adâncata, com. Adâncata, jud. Suceava. Punct Imaș
I Mareș, BP Niculică, D Boghian, S Ignătescu, V Budui, C Buzdugan
CCAR, Campania 2003, 28, 2002
22002
Premise pluviogenetice în Podișul Central Moldovenesc dintre Stavnic și Siret
V Budui
Analele Universității „Ștefan cel Mare” Suceava Secțiunea Geografie Anul XI …, 2002
22002
The prehistoric habitat conditions and soil evolution in the Adâncata archaeological site (Suceava County, Romania)
V Budui, B Niculica, C Rotaru-Buzdugan
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM, 733, 2013
12013
Considerations regarding the discharge flow in the Bârlad upper drainage basin.
V BUDUI, CV PATRICHE
GEOREVIEW: Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava …, 2010
12010
Utilizarea SIG în studiul morfometriei bazinelor hidrografice din vestul Podișului Central Moldovenesc
V Budui
An. Univ." $ tefan cel Mare" Suceava, s. Geografie 16, 31-46, 2007
12007
„Consideration about the white frost and freezing phenomena in Suceava”
I Tănasă, D Mihăilă, V Budui
Seminarul Geografic “D. Cantemir, 2006
12006
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20