Urmăriți
teodor skotarczak
teodor skotarczak
Adresă de e-mail confirmată pe zut.edu.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Zarządzanie miastem: Studium ekonomiczne i organizacyjne
MJ Nowak, T Skotarczak
CeDeWu Sp. z oo, 2010
132010
Zarządzanie przestrzenią miasta
MJ Nowak, T Skotarczak
CeDeWu, 2012
112012
Spółdzielnie mieszkaniowe
T Skotarczak, M Blaszke
Dylematy funkcjonowania i rozwoju. Warszawa: CH Beck, 2015
92015
Inwestycje w mieście: uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne
MJ Nowak
CeDeWu. Pl Wydawnictwa Fachowe, 2012
92012
Spółdzielnie mieszkaniowe jako deweloperzy na rynku nieruchomości
T Skotarczak, M Blaszke
Studia i Prace WNEiZ US 45, 439-450, 2016
62016
Preferencje mieszkaniowe kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku Akademii Rolniczej w Szczecinie
T Skotarczak, MJ Nowak
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 58, 2010
62010
Podstawy gospodarowania nieruchomościami
MJ Nowak, T Skotarczak
CeDeWu, 2023
52023
Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym
T Skotarczak, A KIEPAS–KOKOT, M Nowak
Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010
52010
Użytkowanie nieruchomości w gospodarstwach położonych na obszarach chronionych w latach 2013-2015
T Skotarczak, M Blaszke
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 5-17, 2019
22019
Specyfika zarządzania spółdzielczymi lokalami mieszkalnymi na przykładzie Szczecina
T Skotarczak, M Śpiewak-Szyjka
Studia i Prace WNEiZ US 45, 451-462, 2016
22016
Spółdzielnie mieszkaniowe. Problemy ekonomiczne i społeczne w okresie przekształceń własnościowych
T Skotarczak, M Blaszke
Difin SA, 2016
22016
Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin
M Blaszke, T Skotarczak
Europa Regionum 24, 39-48, 2015
22015
Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie
MJ Nowak, T Skotarczak
CeDeWu, 2010
22010
Nieruchomości gminne w gminnych programach rozwoju w strefie zewnętrznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
T Skotarczak, MJ Nowak
Journal of Public Governance 7 (1), 33-44, 2009
22009
The phenomenon of an overreaction on the housing market
T Skotarczak
Świat Nieruchomości 1 (115), 48-67, 2021
12021
Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości
T Skotarczak, M Blaszke
Studia i Prace WNEiZ US 54, 373-384, 2018
12018
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku. Próba ekonomicznej analizy prawa
T Skotarczak
Studia i Prace WNEiZ US, 361-371, 2018
12018
Potencjał turystyczny województwa zachodniopomorskiego a kreowanie jego wizerunku
M Śpiewak-Szyjka, T Skotarczak
Europa Regionum 24, 151-160, 2015
12015
Instrumenty realizacji polityki przestrzennej w dużym mieście–przykład Szczecina
T Skotarczak, MJ Nowak, M Blaszke
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 182-191, 2014
12014
Sektor budownictwa i handlu w działalności przedsiębiorców w metropoliach w zachodniej Polsce
T Skotarczak, MJ Nowak
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 270-278, 2010
12010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20