Urmăriți
Vladimir Guțu
Vladimir Guțu
Moldova State University
Adresă de e-mail confirmată pe usm.md
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Proiectarea standardelor de formare profesională inițială în învățământul universitar
V Guțu, E Muraru, O Dandara
Chișinău: CE USM, 2003
692003
Tratat de pedagogie: între modernism [și] postmodernism
V Guțu, M Vicol
Performantica, 2014
632014
Proiectarea curriculum-ului de bază
A Crișan, V Guțu
Ghid metodologic, Chișinău, 1997
561997
Cadrul de referință al Curriculumului Național
V Guțu
Ch.: Știința, 2007
532007
Dezvoltarea și implementarea curriculumului în învățămîntul gimnazial: cadru conceptual
V Guțu
Chișinău: Grupul Editorial Litera, 2000
512000
Curriculum educațional: Cercetare. Dezvoltare. Optimizare
V Guțu
Chișinău: CEP USM, 2014
442014
Cadrul de referință al curriculumului universitar
V Guțu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie și practică educațională 93 (5-6 …, 2015
372015
Teoria și metodologia curriculum-ului universitar
V GUȚU, N Silistraru, C Platon
Chișinău: CEP USM, 2003
372003
Pedagogie
V Guțu
Chișinău: CEP USM, 2013
35*2013
Standarde de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul secundar general
A Cara, V Guțu
Chișinău: Cartier, 2007
352007
Învățămîntul centrat pe competențe: abordare teleologică
V Guțu
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie și practică educațională 65 (1), 2-7, 2011
332011
Tehnologii educaționale. Ghid metodologic
V GUȚU, V PÂSLARU, E Grâu
Chișinău, Cartier, 98, 1998
301998
Cadrul de referință al curriculumului național
V Guțu, N Bucun, A Ghicov
Chișinău: Luceum, 2017
282017
Pedagogie
V Guțu
Chișinău: CEP USM, 2013
222013
Didactica pentru adulți din perspectiva motivațională
V Guțu, L Posțan
V. Guțu, Liliana Postan, 2007
222007
Psihopedagogia centrată pe copil
V Guțu, V Chicu, O Dandara, R Solovei
Centrul Educațional-Poligrafic al USM, Chișinău, 2008
202008
Învățămîntul formativ: aspecte teoretice și practice
V Guțu, G Rudic, M Șevciuc
Cimișlia: Editura TipCim, Sa, 1995
201995
Proiectarea didactică în învățământul superior
V Guțu
Chișinău: Știința, 2007
192007
A Bidimensional Psycho-pedagogical Model for Tolerance Education.
V GUȚU, I Boghian
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Românească pentru …, 2019
172019
Competența–abordare situațională, structurală și metodologică
V Guțu
CEP USM, 2018
172018
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20