Follow
Vojko Gorjanc
Vojko Gorjanc
Full Professor, University of Ljubljana
Verified email at ff.uni-lj.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uvod v korpusno jezikoslovje
V Gorjanc
Domžale: Izolit, 2005
712005
Korpus FidaPLUS: Nova generacija slovenskega referenčnega korpusa (The FidaPLUS Corpus: A New Generation of the Slovene Reference Corpus)
Š Arhar, V Gorjanc
Jezik in slovstvo 52 (2), 95-110, 2007
57*2007
Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila
V Gorjanc
Slavistična revija 46 (4), 367-388, 1998
411998
Terminology Resources and Terminological Data Management for Medical Interpreters
V Gorjanc
ANDRES, Dörte (ur.), PÖLLABAUER, Sonja (ur.). Spürst Du, wie der Bauch rauf …, 2009
202009
Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok (ob primeru računalništva in jedrske fizike)
V Gorjanc
VIDOVIČ-MUHA, Ada. Jezik in čas (Razprave Filozofske fakultete), 251-260, 1996
201996
Neposredno in posredno žaljiv govor v jezikovnih priročnikih: diskurz slovarjev slovenskega jezika
V Gorjanc
Družboslovne razprave 21 (48), 197-209, 2005
182005
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
172015
Korpusi in jezikoslovje
V Gorjanc
Jezik in slovstvo 48 (3-4), 19-27, 2003
172003
Nije rečnik za seljaka
V Gorjanc
Biblioteka XX vek, 2017
152017
Dictionary of Modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
142017
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
142017
Korpus Fida
T Erjavec, V Gorjanc, M Stabej
Jezikovne tehnologije za slovenski jezik, 124-127, 1998
141998
Challenges of adopting gender–inclusive language in Slovene
D Popič, V Gorjanc
Suvremena lingvistika 44 (86), 329-350, 2018
132018
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in …, 2018
132018
Tolmačenje za skupnost in vprašanje nadnacionalne odgovornosti
V Gorjanc
GORJANC, Vojko (ur.): Slovensko tolmačeslovje, 120-132, 2013
122013
Jezikoslovna načela gradnje računalniških besedilnih zbirk strokovnih jezikov
V Gorjanc
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2002
122002
Kohezivni vzorec matematičnih besedil
V Gorjanc
Slavistična revija 47 (2), 139-159, 1999
121999
Korpusi v jezikoslovju in korpus slovenskega jezika FIDA
V Gorjanc
KRŽIŠNIK, Erika (ur.), LOKAR, Metka (ur.). 35. seminar slovenskega jezika …, 1999
121999
Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika
V Gorjanc, S Krek, D Popič
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, 32-48, 2015
112015
Korpusna analiza
V Gorjanc, D Fišer, Š Vintar, JZ Miklavčič
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010
112010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20