Urmăriți
Łukasz Mach
Łukasz Mach
Adresă de e-mail confirmată pe uni.opole.pl
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy
R Knosala, Zespół
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
392007
Measuring and assessing the impact of the global economic crisis on European real property market
Ł Mach
Journal of Business Economics and Management 20 (6), 1189-1209, 2019
182019
Selected meso-economic consequences of the changing number of students in academic towns and cities (a case study of Poland)
D Rokita-Poskart, Ł Mach
Sustainability 11 (7), 1901, 2019
162019
Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych
Ł Mach
Ekonometria (Econometrics), 106-116, 2012
162012
Specialization integrated strategy of innovations: effective model for emerging regional economy development?
K Malik, L Mach, M Szewczuk-Stepien, P Bebenek
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
132020
Zróżnicowanie wydatków inwestycyjnych w gminach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
J Zygmunt, Ł Mach
Barometr Regionalny 4 (26), 67-74, 2011
112011
Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro-oraz ultraotoczenia
Ł Mach
Ekonometria, 52-61, 2014
92014
Forecasting day-ahead carbon price by modelling its determinants using the PCA-based approach
K Rudnik, A Hnydiuk-Stefan, A Kucińska-Landwójtowicz, Ł Mach
Energies 15 (21), 8057, 2022
8*2022
The Relationship between ROP Funds and Sustainable Development—A Case Study for Poland
Ł Mach, K Bedrunka, I Dąbrowski, P Frącz
Energies 14 (9), 2677, 2021
82021
Próba budowy homogenicznych grup województw w obszarze lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych
Ł Mach
Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych 15 (3), 219-227, 2014
82014
Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego
Ł Mach
Knosal (Ed.), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie 2, 2010
82010
Effect of structural funds on housing market sustainability development—Correlation, regression and wavelet coherence analysis
Ł Mach, K Bedrunka, A Kuczuk, M Szewczuk-Stępień
Risks 9 (10), 182, 2021
72021
Identification and analysis of structural fund support mitigating the effects of the COVID-19 pandemic in the EU—A case study of health unit funding
K Bedrunka, Ł Mach, A Kuczuk, A Bohdan
Energies 14 (16), 4976, 2021
62021
Correlation of economic development of countries with the potential of their housing real estate markets: A case study in the European Union
I Dabrowski, L Mach, L Mikolajczyk, A Kuswik
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
62020
The application of classical and neural regression models for the valuation of residential real estate
Ł Mach
Folia Oeconomica Stetinensia 17 (1), 44-56, 2017
62017
Analiza potencjału infrastruktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrównoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014–2020
Ł Mach
Regional Barometer. Analyses & Prognoses 13 (4), 81-88, 2015
62015
Identification and parametrization of polycyclicity in the primary housing market
Ł Mach, D Zmarzły, I Dąbrowski, P Frącz
Journal of Housing and the Built Environment, 1-14, 2021
52021
Comparison on subannual seasonality of building construction in European countries
L Mach, D Zmarzly, I Dabrowski, P Fracz
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
52020
Analiza potencjałów regionalnych jako podstawa do tworzenia i transferu wiedzy
Ł Mach
Regional Barometer. Analyses & Prognoses 12 (2), 55-64, 2014
42014
Modelowanie logitowe narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji na rynku nieruchomości mieszkaniowych
Ł Mach
Prognozowanie w zarządzaniu firmą, 106-113, 2010
42010
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20