Follow
Przemysław Kupidura
Title
Cited by
Cited by
Year
Public perceptions of rural landscapes in land consolidation procedures in Poland
A Kupidura, M Łuczewski, R Home, P Kupidura
Land use policy 39, 313-319, 2014
922014
The comparison of different methods of texture analysis for their efficacy for land use classification in satellite imagery
P Kupidura
Remote Sensing 11 (10), 1233, 2019
872019
Application of mathematical morphology operations for simplification and improvement of correlation of images in close-range photogrammetry
M Kowalczyk, P Koza, P Kupidura, J Marciniak
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2008
502008
TESTING OF LAND COVER CLASSIFICATION FROM MULTISPECTRAL AIRBORNE LASER SCANNING DATA.
K Bakuła, P Kupidura, Ł Jełowicki
International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
462016
Wartość krajobrazu: rozwój przestrzeni obszarów wiejskich
A Kupidura, M Łuczewski, P Kupidura
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
452011
COMPARISON OF FILTERS DEDICATED TO SPECKLE SUPPRESSION IN SAR IMAGES.
P Kupidura
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2016
292016
Environmental Assessment of Soil for Monitoring Volume V: Procedures & Protocols
RJA Jones, FGA Verheijen, HI Reuter, AR Jones, ( eds.)
EUR23490 EN/5. Office for the Official Publications of the European …, 2008
282008
Morfologia matematyczna w teledetekcji
P Kupidura, P Koza, J Marciniak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
24*2010
Semi-automatic method for a built-up area intensity survey using morphological granulometry
P Kupidura
232010
Zastosowanie wybranych operacji morfologii matematycznej do wydzielania klas pokrycia terenu na zdjęciach satelitarnych
P Kupidura
Politechnika Warszawska, 2006
132006
The efficacy analysis of determining the wooded and shrubbed area based on archival aerial imagery using texture analysis
P Kupidura, K Osińska-Skotak, K Lesisz, A Podkowa
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (10), 450, 2019
112019
Wykorzystanie granulometrii obrazowej w klasyfikacji treści zdjęć satelitarnych
P Kupidura
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
112015
The morphological filtering of the remote sensing images for the noise reduction comparing to traditional filters
P Kupidura, M Jakubiak
Roczniki Geomatyki 7 (2), 63-68, 2009
102009
Environmental Assessment of Soil for Monitoring, Volume IVa Prototype Evaluation
E Micheli, S Bialousz, A Bispo, J Boixadera, AR Jones, MG Kibblewhite, ...
EUR, 2008
92008
Distinction of lakes and rivers on satellite images using mathematical morphology
P KuPidura
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 62 (3), 57-69, 2013
82013
Landscape Issues in Poland–Economy versus Ecology
A Pułecka, P Kupidura
GIM International 22 (6), 2008
72008
Application of mathematical morphology operations for the improvement of identification of linear objects preliminarily extracted from classification of VHR satellite images
P Kupidura
New Developments and Challenges in Remote Sensing, 225-232, 2007
72007
Zastosowanie profilu morfologicznego i map granulometrycznych w wyodrębnianiu budynków na zdjęciach satelitarnycho bardzo dużej rozdzielczości
P Kupidura, M Skulimowska
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 83--96, 2015
6*2015
System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego
2004:(łącznie 26 współautorów) Białousz, S i inni
,, 2004
6*2004
Comparison of efficiency of extraction of built-up areas in aerial images using fractal analysis and morphological granulometry
P Kupidura, W Popławski, P Sitko
Teledetekcja Środowiska 52, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20