Gökhan ILGAZ
Gökhan ILGAZ
Adresã de e-mail confirmatã pe trakya.edu.tr
Titlu
Citat de
Citat de
Anul
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki iliºkinin incelenmesi
C Çuhadar, T Bülbül, G Ilgaz
İlköğretim Online 12 (3), 797-807, 2013
147*2013
Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki iliºkinin incelenmesi
G Ilgaz, T Bülbül, C Çuhadar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 2016
782016
İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme stratejileri
G Ilgaz
272006
Açımlaıcı ve Doğrulaıcı FaktörAnalizi ile Biyoloji Dersi Tutum Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi.
OT Arıcak, G Ilgaz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2007
26*2007
Oyun becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalıºması
Y Fazlıoğlu, G Ilgaz, E Papatğa
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (1), 239-250, 2013
152013
İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-düzenlemeli öğrenme stratejileri, öz-yeterlik ve özerklik algılarının incelenmesi
G Ilgaz
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ilköğretim Anabilim Dalı Fen …, 2011
152011
Okulöncesi Ve Anaokulu Davranıº Ölçeğininin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalıºması
Y FAZLIOĞLU, L OKYAY, G ILGAZ
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (1), 255-268, 2011
15*2011
Can “attitudes toward biology course” and “learning strategies” simultaneously predict achievement in biology
Y Çakıcı, OT Arıcak, G Ilgaz
Eurasian Journal of Educational Research 45, 31-48, 2011
122011
yılı ilköğretim fen ve teknoloji programı ile ilgili 2005-2010 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi
Y Çakıcı, G Ilgaz
MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 34 (2), 35-47, 2004
112004
Investigation of The Relationship Between Pre-Service Teachers’ Educational Beliefs And Their Perceptions Of Self-Efficacy
G ILGAZ, T BÜLBÜL, C ÇUHADAR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 2015
72015
Examination of teacher candidates’ lifelong learning competence and basic motivation resources as parts of sustainability
G Ilgaz, M Eskici
Sustainability 11 (1), 23, 2019
62019
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öz-düzenlemeli öğrenme stratejilerinin incelenmesi
G Ilgaz, A Gül
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 261-287, 2014
62014
The adaptation of technostress scale into Turkish
G Ilgaz, H Özgür, C Çuhadar
11th International Balkan Education and Science Congress, 69, 2016
42016
Ogretmen adaylarinin egitim inanclari ile oz-yeterlik algilari arasindaki iliskinin incelenmesi [Investigation of the relationship between pre-service teachers’ educational …
G Ilgaz, T Bulbul, C Cuhadar
Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi 13 (1), 50-65, 2013
42013
Which Country Is More Effective in Science Teaching? Evidence from PISA 2015 as a Secondary School Assessment Tool.
G Ilgaz, M Eskici, L Vural
Asian Journal of Education and Training 5 (2), 349-361, 2019
32019
Development of Mathematics Course Attitude Scale: A Preliminary Study of Validity & Reliability.
M Eskici, G Ilgaz, OT Aricak
Universal Journal of Educational Research 5 (n12A), 63-70, 2017
32017
The Adaptation of “Attitudes toward Research ATR” Scale into Turkish
S YAPALAK, G ILGAZ
Ahi Evran Üniversitesi Kırºehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2), 79-90, 2013
32013
An analysis of dissertations about 2004 primary science and technology curriculum: from 2005 through 2010
Y ÇAKICI, G ILGAZ
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 34 …, 2011
32011
Tutum, Baºarı ve Cinsiyet Iºığında Lise Öğrencileri ve Matematik
M Eskici, G Ilgaz
Anemon Muº Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 335-345, 2019
22019
OYUN BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIªMASI
Y FAZLIOĞLU, G ILGAZ, E PAPATĞA
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (1), 239-250, 2013
22013
Sistemul nu poate realiza operația în acest moment. Încercați din nou mai târziu.
Articole 1–20