Follow
Ana-Maria Radu-Pop
Ana-Maria Radu-Pop
Verified email at e-uvt.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL CULTURES IN ESTABLISHING THE TEACHING-LEARNING STRATEGIES FOR ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE.
AM RADU-POP
Studii de Ştiintă şi Cultură 14 (4), 2018
22018
Jocul de cuvinte:(de) construirea limbajului īn predarea RLS, īn Limba și literatura romānă–perspective didactice. Actele celui de-al 16-lea şi al 17-lea COLOCVIU INTERNAŢIONAL …
G BĂRDĂȘAN, I DINCĂ, AM RADU-POP
Editori: Florentina Sāmihăian, Mădălina Spătaru-Pralea, București, Editura …, 2018
22018
Peisajul lingvistic urban și dezvoltarea competenței comunicative īn limba romānă ca limba a doua
M Huțanu, AM Radu-Pop
Actele conferinței internaționale „Discurs polifonic īn romāna ca limbă …, 2018
12018
TEXTELE DIALECTALE ISTROROMĀNE-O NOUĂ PERSPECTIVĂ DE ABORDARE.
G BĂRDĂȘAN, AM RADU-POP
Studii de Ştiintă şi Cultură 16 (4), 2020
2020
PERSPECTIVE ȘI LIMITE ALE APLICĂRII ĪNVĂȚĂRII BAZATE PE PROBLEME ĪN PREDAREA LIMBII ROMĀNE CONTEMPORANE ĪN ĪNVĂȚĂMĀNTUL SUPERIOR: STUDIU DE CAZ.
AM RADU-POP
Studii de Ştiintă şi Cultură 16 (2), 2020
2020
THE CONSCIOUSNESS OF THE LINGUISTIC BELONGING OF THE ROMANIANS FROM THE SOUTH OF THE DANUBE. CASE STUDY: THE ISTRO-ROMANIANS.
AM RADU-POP, G BĂRDĂȘAN
Studii de Ştiintă şi Cultură 15 (4), 2019
2019
Development of communicative competence in romanian as a second language: teaching in accordance with the principles and strategies of the POA method (Production-Oriented Approach)
AM Radu-Pop
Email: tehnoredactare. jrls@ gmail. com, 1171, 2019
2019
NOTE DE ETIMOLOGIE ISTROROMĀNĂ. PE MARGINEA DICŢIONARULUI DIALECTULUI ISTROROMĀN DE P. NEIESCU
AM Radu-Pop
Studii de Ştiinţă şi Cultură 13 (2), 45-52, 2017
2017
NOTE DE ETIMOLOGIE ISTROROMĀNĂ. PE MARGINEA DICŢIONARULUI DIALECTULUI ISTROROMĀN DE P. NEIESCU
AM Radu-Pop
Studii de Ştiinţă şi Cultură 13 (2), 45-52, 2017
2017
Note de etimologie istroromānă
AM Radu-Pop
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 27-35, 2016
2016
Rumerii din Istrie īn scrierile unui cărturar ciprian
AM Radu-Pop
Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria ştiinţe filologice, 263-266, 2015
2015
Osservazioni sulla diffusione degli elementi di origine italiana nel lessico delle parlate istroromene meridionali e settentrionali
AM Pop
Bollettino dell’Atlante Linguistico italiano” 3 (34), p. 79-99, 2011
2011
Elemente mostenite sau īmprumuturi italiene īn lexicul istroromānei?
G Bardasan, AM Pop
Elemente mostenite sau īmprumuturi italiene īn lexicul istroromānei?, 1000-1012, 2009
2009
Consideraţii privind definirea unor termeni juridici īn dicţionarele generale
AM Pop, D Maciu
Studia in honorem magistri Alexandru Metea, p. 259-267, 2008
2008
Theodor Capidan (1879-1953)
P Ana-Maria
Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Stiinte filologice 41 …, 2003
2003
Cāt de pregătiți sunt elevii de liceu pentru scrierea academică de nivel universitar? Studiu didactic contrastiv bazat pe date de corpus lingvistic
D TUCAN, R ROGOBETE, M CHITEZ, AM RADU-POP
LVIII/2020, 69, 0
Tendinţe actuale īn studiul limbii romāne
F Băcilă, N Obrocea, E Căpălnășan, A Radu-Pop, S Constantinovici, ...
Antropologia 14, 16.10, 0
Caracteristici ale predării limbii romāne studenților din comunitățile romānești din Republica Serbia: prefigurarea unui manual
E POPEȚI, RPOP Ana-Maria
Observations regarding some disappeared oiconyms from the Timiș County of anthroponomical origin
AM Radu-Pop
The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural …, 0
Observations regarding Istroromanian etymology. About the Istroromanian dialect dictionary by P. Neiescu
AM Radu-Pop
The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20