Follow
Daniel Arpinte
Daniel Arpinte
Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii
Verified email at iccv.ro
Title
Cited by
Cited by
Year
Social economy in Romania. Preliminary approach
D ARPINTE, C Sorin, S COJOCARU
70*
The social economy. An integrating approach
S Cace, D Arpinte, C Cace, S Cojocaru
502011
Economia socială īn Romānia: două profiluri regionale
S Cace, D Arpinte
Expert, 2010
472010
Social economy in Europe
S Cace
322010
Economia socială īn Romānia–două profiluri regionale
D Arpinte, S Cace, NA Scoican
Editura Expert, 2010
31*2010
The social economy in the European Union
D Arpinte, S Cace, H Theotokatos, E Koumalatsou
Calitatea Vieții 21 (1-2), 137-160, 2010
302010
Social economy in Romania
S Cace, D Arpinte, AN Scoican
Two regional profiles, Expert, Bucharest, 2010
162010
The impact of the external financing on the development of the social work system
D ARPINTE, A BABOI
16*
Politici de incluziune socială
D Arpinte, A Baboi, S Cace, C Tomescu, I Stănescu
Calitatea Vieții 19 (3-4), 339–364-339–364, 2008
152008
Analiza comparativă a finanţării politicilor sociale din Romānia, alte ţări īn tranziţie şi ţările UE, īn „
I Mărginean, D Arpinte, L Bălănescu, C Bădescu, C Doboş, A Mihăilescu, ...
Revistă de politici sociale, anul XII, 214, 2001
112001
AsistenŃa socială īn Romānia după 25 de ani: răspuns la problemele tranziŃiei
E Zamfir, S Stănescu, D Arpinte
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2015
92015
Financial resources management - factor of sustainable development of the NGOs implementing social economy activities
S Cace, D Arpinte, C Cace, D Cojocaru
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2012
9*2012
Asistenţa socială īn Romānia după 25 de ani: răspuns la problemele tranziţiei–texte selectate
E Zamfir, SM Stănescu, D Arpinte
Cluj-Napoca: Editura Şcoala Ardeleană, 2015
82015
Microcreditarea ca instrument pentru incluziune socială
D Arpinte
Calitatea vieţii 26 (2), 155-166, 2015
82015
Pandemia COVID-19 din perspectivă demografică
M Voicu, D Arpinte, D Bădoi, A Deliu, S Mihaiu, SM Stănescu, C Tomescu
Covid19 īn Romānia date, analize, evoluţii şi statistici. Raport social, 89-180, 2020
72020
Bucureşti: Expert, 2010. 125 p.; 24 cm. Bibliogr
D Arpinte, NA Scoican, H Theotokatos, E Koumalatsou
7
Economia socială īn Romānia
S Cace, D Arpinte, NA Scoican
Două profiluri regionale, Editura Expert, Bucureşti, 2010
62010
Tomescu (Doboş)
D Arpinte, A Baboi, S Cace
C. şi Stănescu, I, 3-4, 2008
62008
Profesionalizarea serviciilor de asistenţă socială
D Arpinte
Calitatea vieţii 17 (3-4), 343-362, 2006
62006
Politici de incluziune socială pentru grupurile vulnerabile
G Duminică, S Cace, D Arpinte, M Ionescu, C Iova, N Sali
Creşterea accesului pe piaţa muncii, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20